Utlåning av Sportident

Följande bestämmelser gäller vid utlåning av sportident-bricka;

  • Sportidentbricka utlånas till HD 18 och äldre utan kostnad till person som är aktiv medlem och representerar Karlsbyhedens OK.

  • Sportidentbricka utlånas till ungdom ( - HD 16) utan kostnad och som deltar i våra ungdomsträningar och vid tävling representerar Karlsbyhedens OK.

  • Sportidentbricka kvitteras ut.

  • Sportidentbricka skall återlämnas om vederbörande inte aktivt använder brickan under ett år eller inte längre är medlem i klubben.

  • Förlorad sportidentbricka ersätts med 100 kr för en gammal röd, 300 kr för halvny grön och 500 kr för SIAC.

  • Vid frågor kontakta karlsbyhedensok@gmail.com.