DalaDubbeln

Karlsbyhedens OK är tillsammans med Korsnäs IF OK och OK Kåre stolta arrangörer av ungdomstävlingen DalaDubbeln. Den äger rum under två dagar i oktober varje år med en inledande stafett på lördagen och en avslutande par-ol på söndagen. 

2022 gick tävlingen i Rupstjärn. För mer info gå till DalaDubbelns hemsida .

2023 är arenan vid Östborn, Sundborn.

Varmt välkomna!