Sommar-

tävlingar

Sommartävlingar

Styrelsen har beslutat att ersätta alla tävlande under Oringen 2022 (vuxna som barn) med summan av ordinarie startavgift för ungdomar (690 kr).

Vid anmälan efter ordinare anmälningsdatum betalar medlemmen mellanskillanden. Anmäler man sig och sedan inte deltar får man stå för startavgiften själv.

Betalning och anmälan gör varje tävlande själv via Oringens egen hemsida.

Skriftligt underlag/kvitto lämnas efter tävlingen till klubbens kassör (Camilla Bberglund). Glöm inte att meddela vilken bank du har samt ditt kontonummer.

För övriga flerdagarstävlingar eller utlandstävlingar gäller följande;

Vid högre anmälningsavgift än vid en ordinare endagars tävling står medlemmen för mellanskillnaden.