Ersättning resor

Ersättning resor

Ersättning för resor ges ej. Undantag kan göras vid t ex rekognosering inför revidering av kartor, resor i samband med spårskötsel eller vid transport till kavel eller klubbläger. Eventuella undantag beslutas av styrelsen.