Anmälnings-

bestämmelser

Anmälningsavgifter

Föreningen betalar som max ordinarie startavgift enligt SOFT angiven normalavgift vid alla vanliga tävlingar (gäller alltså inte t ex 5-dagars eller andra dyrare sommartävlingar som pågår under flera dagar. För ersättning vid Oringen se underrubrik "Sommartävlingar". OBS! Den som efteranmäler sig kan kommas att krävas på överstigande belopp utöver normal anmälningsavgift. Om någon sätter i system att anmäla sig och sedan inte deltaga kommer han/hon att få betala anmälningsavgiften själv.

För att få anmälningsavgiften betald av klubben måste den tävlande/förälder till den tävlande deltaga som funktionär vid klubbens arrangemang såsom återkommande Daladubbeln samt helst också vid arrangemang som endast sker vid något tillfälle t ex en kretstävling eller en veterantävling. Om detta inte sker får den tävlande själv stå för anmälningsavgifterna till tävlingarna.

När det gäller USM, SM eller liknande tävlingar för ungdom står klubben för hela anmälningsavgiften.

När det gäller äldre tävlande tar styrelsen ett beslut i varje enskilt fall.

Anmälan till tävling

Till de flesta tävlingar krävs att man anmäler sig ca 7 dagar före tävlingsdagen. Tiderna måste DU själv bevaka. Anmälan sker oftast via Eventor. För inloggningsuppgifter till Eventor maila karlsbyhedensok@gmail.com.

Till kretstävlingar kan du också anmäla dig via Eventor eller få hjälp av en ungdomsledare om du inte vet hur man gör.