Årbergs-

spåret

Årbergsspåret

Inför vintersäsongen 23/24 har 18 lampor bytts ut. Vi hoppas nu på en bra vinter med mycket snö så kommer härlig skidåkning både dag- och kvällstid erbjudas på Årberget.

Spåret sköts helt på ideell basis. Under sommarhalvåret sker underhållsarbeten och på vinterhalvåret drar våra spårpatruller finfina skridspår. I samtliga spårpatruller ingår personer som har dagliga arbeten vilket kan innebära att preparation inte alltid kan ske omedelbart efter snöfall. 

Belysningen är tänd till kl 21 under den mörka delen av året.

Årbertsgspåret är totalt ca 14 km (elljus). När dagspåret är draget är spårets totala längd ca 17 km. Man kan börja att åka från Danholn, Sundborn eller Karlsbyheden.

Frivilliga bidrag till spåprepareringenmottages tacksamt. Swisha ditt spårbidrag till : 123 389 63 70. Ange: ”Årbergsspåret” på din betalning.

LÄS OCKSÅ HÄR HUR JUST DU KAN BIDRA TILL ATT SPÅRET BLIR KVAR!

Vi rapporterar senaste spårstatus på www.skidspår.se 

Årbergsspåret sköts av tre spårpatruller med tre personer i varje som alternerar var tredje vecka med att sköta spåren. 

Har du funderingar om spåren och prepareringen kan du maila: karlsbyhedensok@gmail.com.

Välkommen till Årbergsspåret!